Ikke-kategoriseret

Vores læreplan og årsplan

16. april 2018

Vi har i dag udarbejdet et udkast til vores Årshjul og beskrevet hvordan vi har tænkt os at bygge planen op og hvorfor vi gør det. Vi har taget udgangspunkt i læreplanstemaerne og i børn- og unge politikerne.

 

Serviceloven paragraf 8 a og “bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner” formulerer læreplans bestemmelser i daginstitution. Vi laver hvert år sammen med forældrerådet et overordnet årshjul, som indeholder de forskellige læreplanstemaer.

Læreplanstemaerne lyder på at styrke børnenes:

 

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

 

 

Det gør vi for at sikre, at børnene får den nødvendige læring, for at ruste dem til at begå sig i livet, for at gøre dem til glade og sunde børn med selvværd og for at gøre dem klar til at møde fremtidens udfordringer. Med årshjulet sikrer vi os, at de seks forskellige elementer i læreplanstemaer indgår, sådan at børnene i løbet af året bliver stimuleret på alle områderne. Vi deler året op i 4 perioder, da vi lettere kan danne os et overblik over hvad der i højere grad er oplagt i forhold til årstiderne. Vi planlægger derfor årshjulet efter, hvilke aktiviteter og besøgsmuligheder vi har i de givne årstider. De forskellige elementer i læreplanen indgår i alle perioder, men med årshjulet sikrer vi os, at ingen af elementerne går tabt. Vi deler altså årshjulet op i kvartaler, hvor vi fordeler sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener og kulturelle værdier og udtryksformer. Udover det arbejder vi hver dag med barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer, fordi det netop er vores mærkesager og det derfor altid skal være vores grundværdier, som følger hjulets forløb året rundt. Vi går ind for, at styrke børnenes social kompetencer og for at børnene skal kunne deltage og inkludere hinanden i et socialt fællesskab. Derudover lægger vi særligt vægt på sprog, da det indgår i alt, fordi børnene er i en alder, hvor sproget, verbalt som kropsligt, er i konstant udvikling, og er en vigtig opbyggelse af et dannet individ at skulle passe ind i et socialt samfund.

 

I forlængelse til det årshjul vi hvert år vil udarbejde, har vi inddraget børne- og ungepolitikken for Århus kommune. Alt foregår i en god dialog og i et stærkt knyttet samarbejde med forældrene, da det er essentielt, at forældrene bliver indkluderet i det arbejde vi laver med børnene, fordi det er utroligt vigtigt, at det er noget, forældrene kan bygge videre på, når børnene bliver hentet hjem fra vuggestuen. Vores helt store mål med børnene er, at de skal udvikle tillid til sig selv og til hinanden, og det sikrer vi som voksne ved hjælp af at gøre en positiv forskel for barnets motivation, trivsel og læring, samt at skabe gode forventninger hos børnene til andre.

Vi har her lavet et eksempel på hvordan et årshjul kunne se ud:

 

  • kvartal: Sprog.
  • kvartal: Krop og bevægelse
  • kvartal: Natur og Naturfænomener
  • kvartal: Kulturelle værdier og udtryksformer

 

De to andre temaer fra de pædagogiske læreplaner; Barnets alsidige personlige udvikling og Sociale kompetencer arbejder vi med hver dag. Det primære er, at barnet har det godt med sig selv og kammeraterne – så kommer aktiviteter og læring i anden række! Derfor har vi de to temaer som indsatsområder hver dag!

 

Vores næste skridt er en visualisering af vores årshjul samt aktiviteter og traditioner. Derudover skal vi på onsdag mødes med en sparringsgruppe og sammenligne fremskridt og finde og give inspiration.

Ingen Kommentarer

Skriv kommentar