Ikke-kategoriseret

Skriv til vores næste cafemodel

25. april 2018

Hej bloggen   Cafe model 3   Børnekultur og inklusionsperspektiv:   ‘’Fra det enkelte barn til fokus på det fælles’’   Det at blive ekskluderet fra et fællesskab gør, at man ikke i samme grad har samme muligheder for dannelse, udvikling og læring. Vi ser derfor på inklusion som noget vigtigt, da vi mener at alle skal behandles og anses som ligeværdige. Alle skal have ret til samme deltagelsesmuligheder og behandling uanset børnenes særlige behov, sociale baggrund eller kulturelle tilhørsforhold.…

Læs mere

Ikke-kategoriseret

‘Pas på nerverne’

25. april 2018

Hej Bloggennnnnn 😉  Idag, mødtes vi kl. 12:00, for at se dokumentaren:‘Pas på nerverne’ af René Bo Hansen. En kærlig og empatisk film, der viser et portræt af en opvæksti Københavns udsatte område: Nordvest.  Man oplever Niels Bay, en ildsjæl uden lige, der gennem 18 år med succes har taget sig af overvejende anden etniske børn, med et selvværd helt i  bund. Han underviser og uddanner dem i den danske kultur og stiller et pointsystem op, der giver børnene en struktureret…

Læs mere

Ikke-kategoriseret

Vores anden pitch og vores næste skridt

23. april 2018

I dag har vi fremlagt vores anden pitch for hold B, hvor vi præsenterede vores daginstitutions projekt for de andre projektgrupper. Det gik godt på trods af sygdom, og  nu venter vi spændt på feedback fra Mie. På mandag d. 30-04-2018 skal vi skitsere det visuelle layout for vores vuggestue, samt kigge på de økonomiske aspekter og begrænsninger, der følger. Udover det skal vi danne os et overblik over vores projekt, så vi kan få skabt en mere præcis vision…

Læs mere

Ideologier

Vores årshjul. Og så har vi også lavet traditioner.

18. april 2018

Vi har i dag arbejdet med vores årshjul. Først og fremmest har vi en kort oversigt over årets gang i form af hvornår vi har åben og lukket i forhold til ferier. Vi har besluttet at vuggestuen er lukket i uge 29, 30 og 31. De børn som skal i vuggestue, vil så få tilbudt en plads i en institution de tre uger. Årshjulet er derudover bygget op af traditioner og aktiviteter delt ud på hele året. Et gennemgående tema…

Læs mere

Ikke-kategoriseret

Vores læreplan og årsplan

16. april 2018

Vi har i dag udarbejdet et udkast til vores Årshjul og beskrevet hvordan vi har tænkt os at bygge planen op og hvorfor vi gør det. Vi har taget udgangspunkt i læreplanstemaerne og i børn- og unge politikerne.   Serviceloven paragraf 8 a og “bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner” formulerer læreplans bestemmelser i daginstitution. Vi laver hvert år sammen med forældrerådet et overordnet årshjul, som indeholder de forskellige læreplanstemaer. Læreplanstemaerne lyder på at styrke børnenes:   Alsidig…

Læs mere

Ideologier

Forældrepoltik

16. april 2018

I vores forældrepolitik har vi fokus på de forældre der evt er stillet overfor nogle udfordringer og hvordan håndtere man dette. For eksempel hvad vi gør ved de forældre der kommer fra andre lande, og hvordan kan vi få barnet integreret i en dansk vuggestue, hvis mor og far ikke kan dansk. Det er vigtigt for os, at vi tager godt imod forældrene lige fra start, så de føler sig respekteret og hørt på. Dermed vil vi også kunne imødekomme…

Læs mere

Ideologier

Vores kostpolitik.

16. april 2018

Vores formål med denne kostpolitik er at støtte op om barnets sundhed. Dette vil vi løse i et tæt samarbejde med forældre og pædagoger, da det er essentielt at være enige i og samarbejde om, hvad og hvornår børnene skal spise. Forældrenes indflydelse har stor betydning for os som vuggestue, da det er vigtigt at alle parter føler sig inkluderet og tilfredse med den daglige gang vi har i vuggestuen. Med henblik på kosten er vores grundværdi en sund og…

Læs mere